Hanwaco - các bài viết về Hanwaco, tin tức Hanwaco

Hà Nam: Yêu cầu làm rõ tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng

Sở Xây dựng Hà Nam đã có trả lời liên quan đến tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1