Pháp Luật Plus - HANHUD - các bài viết về HANHUD, tin tức HANHUD

HANHUD - các bài viết về HANHUD, tin tức HANHUD

Hà Nội: Đất chưa “sạch” đã giao cho chủ đầu tư, người dân ôm “quả đắng”

Dự án được thực hiện 90% vậy mà công tác GPMB vẫn chưa thực hiện xong, khiến cho người dân bỏ tiền mua nhà hơn 10 năm ôm "quả đắng"

Theo dõi Pháp Luật Plus