hành trái phiếu doanh nghiệp - các bài viết về hành trái phiếu doanh nghiệp, tin tức hành trái phiếu doanh nghiệp

Vừa rót 500 tỷ làm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Đèo Cả muốn phát hành trái phiếu lấy tiền làm cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất huy động vốn bằng phát hành trái phiếu doanh nghiệp để làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1