Pháp Luật Plus - hành lang pháp lý - các bài viết về hành lang pháp lý, tin tức hành lang pháp lý

hành lang pháp lý - các bài viết về hành lang pháp lý, tin tức hành lang pháp lý

Chú trọng xử lý văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền

Năm 2018, trong số gần 6.000 văn bản do các cơ quan cấp bộ và cấp tỉnh ban hành đã phát hiện 84 văn bản có quy định trái pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus