hành lang pháp lý - các bài viết về hành lang pháp lý, tin tức hành lang pháp lý

Gian lận xuất xứ Việt Nam ngày càng tinh vi: Hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn

Nguyên nhân thực trạng trên, theo Tổ công tác, trước hết là do hành lang pháp lý về vấn đề này không theo theo kịp diễn biến thực tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1