hành lang đê điều - các bài viết về hành lang đê điều, tin tức hành lang đê điều

Hàng loạt công trình lấn chiếm hành lang đê điều ở phường Thụy Phương

Nhiều công trình vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang đê điều, nằm gần trụ sở UBND phường Thụy Phương nhưng vẫn không bị xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus