hành khách trên chuyến bay nhiễm covid19 - các bài viết về hành khách trên chuyến bay nhiễm covid19, tin tức hành khách trên chuyến bay nhiễm covid19

Những chuyến bay nào có hành khách dương tính với Covid-19

Hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới đây là hành khách của những chuyến bay dưới đây, hành khách cần nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Theo dõi Pháp Luật Plus