Pháp Luật Plus - hành động khôn ngoan - các bài viết về hành động khôn ngoan, tin tức hành động khôn ngoan

hành động khôn ngoan - các bài viết về hành động khôn ngoan, tin tức hành động khôn ngoan

Cố tình nhiễm Omicron: Khôn hay dại?

Các bác sĩ cho biết có một xu hướng nguy hiểm là những người cố tình lây nhiễm biến thể Omicron để có được kháng thể nhằm chống lại COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1