Pháp Luật Plus - hành doanh nghiệp - các bài viết về hành doanh nghiệp, tin tức hành doanh nghiệp

hành doanh nghiệp - các bài viết về hành doanh nghiệp, tin tức hành doanh nghiệp

Khánh Hòa: Phải tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án

Khi kết luận Thanh tra ký chưa ráo mực thì Chủ tịch UBND tỉnh lại chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục xem xét nội dung kết luận Thanh tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết