hành chính - các bài viết về hành chính, tin tức hành chính

Đồng Nai: Khởi tố 1 đối tượng không tố giác tội phạm

Ngoài việc bị khởi tố, Tâm và Nhật còn bị Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 20,8 triệu đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Cải cách hành chính và yêu cầu mới

Cải cách hành chính và yêu cầu mới

0
Kết quả của quá trình thực hiện Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng cho thập niên tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.