hành chính - các bài viết về hành chính, tin tức hành chính

Xử phạt hành chính sai, phải bồi thường

Đây là khẳng định của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn

Theo dõi Pháp Luật Plus