Pháp Luật Plus - hành chính - các bài viết về hành chính, tin tức hành chính

hành chính - các bài viết về hành chính, tin tức hành chính

Một công văn, tháo gỡ bao vướng mắc

Vấn đề giáo viên hợp đồng không được tuyển vào biên chế dai dẳng nhiều năm nay, xảy ra ở hầu hết các địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus