Pháp Luật Plus - hàng trung quốc - các bài viết về hàng trung quốc, tin tức hàng trung quốc

hàng trung quốc - các bài viết về hàng trung quốc, tin tức hàng trung quốc

Bán quần áo ế ẩm, dân buôn giảm nhập một nửa hàng Trung Quốc

Nhiều dân buôn, xưởng sản xuất quần áo phải làm cầm chừng. Tuy nhiên, điều đáng nói là năm nay, buôn bán và sản xuất giảm mà chưa rõ lý do.

Theo dõi Pháp Luật Plus