hang sơn Đoòng cáp treo - các bài viết về hang sơn Đoòng cáp treo, tin tức hang sơn Đoòng cáp treo

Làm cáp treo lên các khu du lịch: Lợi bất cập hại!

Không ít ý kiến lo ngại rằng việc xây dựng như vậy sẽ là “lợi bất cập hại”, bởi những hậu quả khó lường của việc tác động tới thiên nhiên.

Theo dõi Pháp Luật Plus