Pháp Luật Plus - hàng ngàn tỉ - các bài viết về hàng ngàn tỉ, tin tức hàng ngàn tỉ

hàng ngàn tỉ - các bài viết về hàng ngàn tỉ, tin tức hàng ngàn tỉ

Địa ốc 7AM: Những dự án 'không lớn' từ thời sáp nhập Hà Nội, dự án nợ thuế gần 300 tỉ đồng ở Nghệ An

Những dự án 'không lớn' từ thời sáp nhập Hà Nội, dự án nợ thuế gần 300 tỉ đồng... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus