Pháp Luật Plus - hàng không - các bài viết về hàng không, tin tức hàng không

hàng không - các bài viết về hàng không, tin tức hàng không

Hàng tăng, khách tăng, phi công đỡ 'nhớ' bầu trời

Sau khoảng 2 tháng mở cửa lại hoàn toàn du lịch, cùng với thực tế dịch bệnh đang lắng xuống, ngành hàng không Việt Nam đang có những dấu hiệu phục hồi...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1