hàng hoá - các bài viết về hàng hoá, tin tức hàng hoá

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,42 tỷ USD

Trong kỳ 1 tháng 11/2020 đạt 23,15 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 3,71 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus