hàng hải - các bài viết về hàng hải, tin tức hàng hải

Hàng hải hưởng lợi gì từ EVFTA?

Hàng hải sẽ hưởng lợi lớn từ việc gia tăng các hợp đồng hàng hóa, thương mại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Lạc giữa 'rừng' thủ tục

Lạc giữa 'rừng' thủ tục

0
Sau một thời gian thí điểm, Thủ tướng cho phép áp dụng cải cách TTHC đối với tất cả các cảng biển Việt Nam.