hàng hải - các bài viết về hàng hải, tin tức hàng hải

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải

Theo Bộ Giao thông vận tải, ngày 27/8/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã ký ban hành Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1