Pháp Luật Plus - hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn - các bài viết về hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn, tin tức hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn

hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn - các bài viết về hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn, tin tức hàng chục ngôi nhà tốc mái. giông lốc tại địa bàn huyện Anh Sơn

Nghệ An: Giông lốc kinh hoàng càn quét huyện miền núi, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái

Trận giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Anh Sơn khiến hàng chục ngôi nhà tốc mái…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1