Hàn Quốc - các bài viết về Hàn Quốc, tin tức Hàn Quốc

Hàn Quốc yêu cầu App Store và Google Play chặn game kiếm tiền

Ủy ban Trò chơi Hàn Quốc phản đối các trò chơi kiếm tiền (P2E), cho rằng chúng không nên xuất hiện trên các kho ứng dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1