hạn chế tối đa số lượng chuyến bay - các bài viết về hạn chế tối đa số lượng chuyến bay, tin tức hạn chế tối đa số lượng chuyến bay

Hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội

Ngày 21/7, Cục HKVN yêu cầu các Hãng hàng không VN hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1