hạn chế đi lại - các bài viết về hạn chế đi lại, tin tức hạn chế đi lại

Lập chốt kiểm soát tạm thời tại thành phố Phủ Lý

Từ 6h sáng ngày 22/9, thành phố Phủ Lý sẽ lập các chốt kiểm soát tạm thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1