HAIHACO - các bài viết về HAIHACO, tin tức HAIHACO

Xử phạt nặng 3 thành viên thuộc HĐQT Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi thông tin xử phạt vi phạm hành chính đối 3 thành viên thuộc HĐQT của Công ty CP (HAIHACO) Bánh kẹo Hải Hà.

Theo dõi Pháp Luật Plus