Pháp Luật Plus - Hải Phòng. - các bài viết về Hải Phòng., tin tức Hải Phòng.

Hải Phòng. - các bài viết về Hải Phòng., tin tức Hải Phòng.

Nhiều chính sách lớn cần sửa đổi, bổ sung cho Luật Quảng cáo

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1