Hải Phòng giãn cách xã hội - các bài viết về Hải Phòng giãn cách xã hội, tin tức Hải Phòng giãn cách xã hội

Hải Phòng: Hơn 7 tấn gạo, 2 tấn thịt cung cấp cho người dân trong khu vực phong tỏa

Ngay trong ngày đầu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 09/CT-UBND TP Hải Phòng, người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly phòng chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1