hải phòng đội vốn - các bài viết về hải phòng đội vốn, tin tức hải phòng đội vốn

Con đường dài 2,2km đội vốn gần 1.000 tỷ đồng ở Hải Phòng hoành tráng cỡ nào?

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, hàng chục dự án ở Hải Phòng đã đội vốn đầu tư, có dự án đội lên hàng nghìn tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus