hải phát thủ đô - các bài viết về hải phát thủ đô, tin tức hải phát thủ đô

Nhiều vi phạm trong quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung

Kết luận thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại ở Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô và tổ chức, cá nhân...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1