Hải Dương - các bài viết về Hải Dương, tin tức Hải Dương

Tuần này (26/10 – 31/10), 8 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuần này từ ngày 26 - 31/10 sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus