Hải Dương - các bài viết về Hải Dương, tin tức Hải Dương

Công ty bê tông Phan Vũ Hải Dương xả nước thải vượt chuẩn bị tỉnh Hải Dương phạt nặng

Công ty Cổ phần bê tông Phan Vũ Hải Dương đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Theo dõi Pháp Luật Plus