HÀI CỐT - các bài viết về HÀI CỐT, tin tức HÀI CỐT

Tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ ở Bình Phước

Năm bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước.

Theo dõi Pháp Luật Plus