Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 thanh niên thông chốt kiểm soát Covid-19 để đến thăm người thân - các bài viết về Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 thanh niên thông chốt kiểm soát Covid-19 để đến thăm người thân, tin tức Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 thanh niên thông chốt kiểm soát Covid-19 để đến thăm người thân

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 thanh niên thông chốt kiểm soát Covid-19 để đến thăm người thân

Lợi dụng mưa lớn, 2 thanh niên điều khiển xe máy cố tình vượt chốt kiểm soát Covid-19 để ra khỏi địa bàn TP Hà Tĩnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1