Pháp Luật Plus - hà thị tư hậu - các bài viết về hà thị tư hậu, tin tức hà thị tư hậu

hà thị tư hậu - các bài viết về hà thị tư hậu, tin tức hà thị tư hậu

Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn

Theo đó Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Văn Chấn đã chỉ ra sai phạm trong công tác thu, chi... của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn.

Theo dõi Pháp Luật Plus