Pháp Luật Plus - hạ tầng kỹ thuật - các bài viết về hạ tầng kỹ thuật, tin tức hạ tầng kỹ thuật

hạ tầng kỹ thuật - các bài viết về hạ tầng kỹ thuật, tin tức hạ tầng kỹ thuật

Dự án PPP 500 tỷ tại Quảng Ninh sẽ chỉ định nhà đầu tư?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Móng Cái (bên mời thầu) vừa công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus