Pháp Luật Plus - Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - các bài viết về Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn, tin tức Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn

Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - các bài viết về Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn, tin tức Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn

Hà Nội yêu cầu Handico thực hiện việc chấm dứt Dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn

Trường hợp Handico không triển khai thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp các sở ngành, huyện Sóc Sơn kiểm tra, báo cáo TP.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1