Pháp Luật Plus - hà nội tuyển thẳng thí sinh F1 - các bài viết về hà nội tuyển thẳng thí sinh F1, tin tức hà nội tuyển thẳng thí sinh F1

hà nội tuyển thẳng thí sinh F1 - các bài viết về hà nội tuyển thẳng thí sinh F1, tin tức hà nội tuyển thẳng thí sinh F1

Tuyển thẳng 14 học sinh diện F1 vào lớp 10 tại Hà Nội

Hiện, Hà Nội có 35 thí sinh lớp 9 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 14 thí sinh diện F1.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1