Hà Nội mới - các bài viết từ Hà Nội mới, tin tức Hà Nội mới

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Kế hoạch -Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cơ đồ Việt Nam hôm nay và mai sau

Cơ đồ Việt Nam hôm nay và mai sau

0
Cơ đồ dân tộc cũng chính là tầm vóc Việt Nam hôm nay và mai sau, là hình ảnh đất nước trong lòng dân, trong con mắt bạn bè thế giới.