Pháp Luật Plus - Hà Nội mới - các bài viết từ Hà Nội mới, tin tức Hà Nội mới

Hà Nội mới - các bài viết từ Hà Nội mới, tin tức Hà Nội mới

Hà Nội điều chỉnh giảm quy mô hơn 2.000 người tại Khu đô thị Ciputra

Sau điều chỉnh, Khu đô thị Ciputra có tổng diện tích các ô đất rộng hơn 15,3ha. Quy mô dân số sau điều chỉnh là 1.636 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1