Pháp Luật Plus - hà nội không vội được đâu - các bài viết về hà nội không vội được đâu, tin tức hà nội không vội được đâu

hà nội không vội được đâu - các bài viết về hà nội không vội được đâu, tin tức hà nội không vội được đâu

Hà Nội không vội không xong

Không biết từ bao giờ và ai nghĩ ra câu “thành ngữ” mới tặng cho Hà Nội: “Hà Nội không vội được đâu”? Nghe vừa hài vừa đau.

Theo dõi Pháp Luật Plus