Hà Nội cải tạo chung cư cũ - các bài viết về Hà Nội cải tạo chung cư cũ, tin tức Hà Nội cải tạo chung cư cũ

Hà Nội dự kiến chi 500 tỷ đồng tổng kiểm tra toàn bộ chung cư cũ

Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra chất lượng toàn bộ chung cư cũ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1