Pháp Luật Plus - Hà Nam - các bài viết về Hà Nam, tin tức Hà Nam

Hà Nam - các bài viết về Hà Nam, tin tức Hà Nam

Hà Nam: Hơn 100 giáo viên hợp đồng bị "đẩy ra đường", UBND Thanh Liêm có đang làm trái chỉ thị của Tỉnh?

Trong văn bản của Tỉnh nêu rất rõ, UBND các huyện căn cứ tình hình thực tế địa phương...để tuyển dụng đặc cách. Dường như, UBND huyện Thanh Liêm quên điều này?.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết