Hạ Long - các bài viết về Hạ Long, tin tức Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giải quyết dứt điểm việc đền bù 31,9ha đất của Thương binh

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND thành phố Hạ Long nghiêm túc, khẩn trương giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của Xí nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1