hà giang - các bài viết về hà giang, tin tức hà giang

Công bố quyết định về công tác cán bộ của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang

Ngày 8/3, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus