Hà Đông - các bài viết về Hà Đông, tin tức Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 1% và 1.100 tỉ của Tổng thầu Trung Quốc

Đã hoàn thành 99%, nhưng 1% còn lại là cả một "núi" vấn đề, trong đó có yêu cầu lên tới 1.100 tỉ đồng từ phía Tổng thầu Trung Quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus