gương sáng ngành công an - các bài viết về gương sáng ngành công an, tin tức gương sáng ngành công an

Chuyện về Trung tá Lê Minh Hải: Khắc tinh của tội phạm!

Trung tá Lê Minh Hải đã và đang là tấm gương sáng của ngành công an trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh trước tội phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1