Pháp Luật Plus - gửi tích kiệm - các bài viết về gửi tích kiệm, tin tức gửi tích kiệm

gửi tích kiệm - các bài viết về gửi tích kiệm, tin tức gửi tích kiệm

Lãi suất gửi tiết kiệm lại tiếp tục giảm

Mấy ngày qua, một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 0,1-0,2%.

Theo dõi Pháp Luật Plus