GS. Honjo – nhà khoa học vừa được Giải Nobel Y học 2018 - các bài viết về GS. Honjo – nhà khoa học vừa được Giải Nobel Y học 2018, tin tức GS. Honjo – nhà khoa học vừa được Giải Nobel Y học 2018

20 bệnh nhân ung thư được điều trị bằng tế bào miễn dịch

Việt Nam đã ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch trị liệu tự thân từ đầu năm 2017, theo cơ chế tương tự với phát minh của GS. Honjo...

Theo dõi Pháp Luật Plus