Grab-Uber - các bài viết về Grab-Uber, tin tức Grab-Uber

Cho thí điểm Grab – Uber, Bộ Giao thông Vận tải bị ‘tố’ có nhiều khuất tất

Thiếu kinh nghiệm, chủ quan, có vấn đề trong khâu thẩm định khiến đề án thí điểm ứng dụng gọi xe theo hình thức công nghệ Grab - Uber...

Theo dõi Pháp Luật Plus