góp vốn - các bài viết về góp vốn, tin tức góp vốn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 47,4 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám và 8 tháng năm 2020 lần lượt tăng 45,4%...

Theo dõi Pháp Luật Plus