gói thầu tiền tỉ ở bảo việt - các bài viết về gói thầu tiền tỉ ở bảo việt, tin tức gói thầu tiền tỉ ở bảo việt

Hé lộ những gói thầu tiền tỉ trúng sát giá tại Tổng Công ty Bảo Việt

Thời gian gần đây Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt đã đầu tư hàng chục tỉ đồng vào việc xây dựng, mua sắm thông qua hình thức đấu thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus