Pháp Luật Plus - gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

Đường dây 500kV mạch 3: Phải “trảm” những nhà thầu làm dự án “lai rai”

Trên tuyến vẫn có một số nhà thầu làm ăn ì ạch. Vì mặt bằng, giá thầu thấp, nhân lực thiếu hay vì thời tiết của miền Trung - Tây Nguyên…?

Theo dõi Pháp Luật Plus