gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

Doanh nghiệp “kêu trời” vì đơn tố cáo nặc danh

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Hải Ninh liên tục nhận được Đơn tố cáo nặc danh có tính chất “vu khống, bôi nhọ, xúc phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus