gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình lý giải thiết bị cao bất thường do dịch Covid-19, chứ không phải do nâng khống?

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, giá các thiết bị trong gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị công trình cao bất thường là do dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus