gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế áp dụng loại hợp đồng nào?

Đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng thì căn cứ vào quy mô, tính chất, phạm vi công việc và điều kiện xác định chính xác...

Theo dõi Pháp Luật Plus