Pháp Luật Plus - gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

gói thầu - các bài viết về gói thầu, tin tức gói thầu

Bài 2: Nhận diện tiêu chí bài thầu ngược chủ trương

Sau hơn hai năm thực hiện chủ trương đấu thầu tập trung, công tác thu gom rác thải sinh hoạt đã bộc lộ một loạt tồn tại, hạn chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tenamyd trúng nhiều gói thầu thuốc

Tenamyd trúng nhiều gói thầu thuốc

0
Trong năm 2018, Công ty CP Dược phẩm Tenamyd đã trúng thầu gần 300 tỷ đồng cung cấp thuốc cho các bệnh viện trên cả nước.