Pháp Luật Plus - Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6 - các bài viết về Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6, tin tức Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6

Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6 - các bài viết về Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6, tin tức Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6

Kỳ 1: Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do Ban QLDA3 làm quản lý

Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6, từ Km193-Km303” có giá hơn 632 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này đã bị tố cáo vi phạm Luật Đấu thầu...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết