gói thầu CT3-PW-2.5Tin liên quan - các bài viết về gói thầu CT3-PW-2.5Tin liên quan, tin tức gói thầu CT3-PW-2.5Tin liên quan

Tồn tại 2 báo cáo kiểm tra cao trình gói thầu CT3-PW-2.5 với kết quả khác nhau

Ngày 5-5, thông tin từ Ban quản lý Dự án ODA Cần Thơ cho biết, đã có báo cáo kết quả kiểm tra cao trình gói thầu CT3-PW-2.5.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1