Pháp Luật Plus - gói hỗ trợ doanh nghiệp - các bài viết về gói hỗ trợ doanh nghiệp, tin tức gói hỗ trợ doanh nghiệp

gói hỗ trợ doanh nghiệp - các bài viết về gói hỗ trợ doanh nghiệp, tin tức gói hỗ trợ doanh nghiệp

Nhà hàng được phép mở lại, các ông chủ làm gì để "hồi sinh"?

Nhà hàng, giải trí là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 4 đợt dịch COVID-19, đòi hỏi phải có một kịch bản “hồi sinh”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1