Gỡ vướng - các bài viết về Gỡ vướng, tin tức Gỡ vướng

Gỡ vướng đất đai để “thúc” cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

2 tháng đầu năm 2019, không doanh nghiệp nào thực hiện cổ phần hóa. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là vì các thủ tục liên quan đến đất đai.

Theo dõi Pháp Luật Plus