Pháp Luật Plus - GỖ QUÝ - các bài viết về GỖ QUÝ, tin tức GỖ QUÝ

GỖ QUÝ - các bài viết về GỖ QUÝ, tin tức GỖ QUÝ

Gốc củi bỏ đi trở thành tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật

Nghệ thuật gỗ lũa với ông Trúc là cả niềm đam mê nghệ thuật. Chính quá trình quan sát, tìm tòi để tìm “hồn” của lũa mang lại cho ông niềm vui.

Theo dõi Pháp Luật Plus